H5S

Expertise

Grouting technieken

Jaar

2018

Client

Boskalis Panama S.A.

Locatie

Panama

Ocean Reef Island II

Grondverbetering voor nieuwe eilanden in aardbevingsgebied Panama City

In Panama City zijn door Boskalis een tweetal kunstmatige eilanden gerealiseerd. Deze eilanden zijn onderdeel van het Ocean Reef project dat bestaat uit de aanleg van een exclusief en luxe woonwijk. De eilanden bestaan uit een dijk van basaltblokken met in het midden een aanvulling van zand. Gezien het feit dat Panama zich in een aardbevingsgebied bevindt, bestaat er risico op liquefactie van de ondergrond. Bij het optreden van liquefactie gedraagt de grond zich plotseling als een vloeistof en verliest dus haar sterkte. Om te zorgen dat de bodem tijdens een aardbeving stabiel blijft, heeft H5S opdracht gekregen om bij diverse locaties op beide eilanden grondverbetering toe te passen. De grondverbetering bestond uit een 3D-stabilisatieveld dat gerealiseerd is met een permeation grouting systeem. Voor het injecteren van de injectievloeistoffen is samengewerkt met B&P Bodeminjectie. Naast de uitvoering van de werkzaamheden op locatie heeft H5S ook het uitvoeringsontwerp van de stabilisatievelden verzorgd. De engineering bestond voornamelijk uit het opstellen van een driedimensionaal boorraster om de permeation grouting schuin tegen het ondergrondse talud te plaatsen. Hierbij is door middel van CAD het intredepunt berekend ten opzichte van het werkelijk te creëren element onder de grond. Voor het project is onze SSD-CRS 18-tons boorstelling in een zeecontainer vervoerd over de oceaan.

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: