H5S

Expertise

Ankerpalen

Jaar

2016

Client

Bouwcombinatie Gasthuiskwartier

Locatie

's-Hertogenbosch

Parkeergarage Gasthuiskwartier

Ankerpalen en ankers ingezet bij transformatie ziekenhuiskelder tot parkeergarage

Het terrein van het voormalig Groot Ziekengasthuis in ‘s-Hertogenbosch wordt ontwikkeld tot een modern woongebied. De bestaande kelder, welke zich onder het ziekenhuis bevindt, wordt opnieuw gebruikt en omgebouwd tot parkeergarage. Omdat alleen de buitenwand en de -2 vloer konden worden hergebruikt, heeft H5S opdracht gekregen om de bestaande kelder met ankers en palen te stabiliseren.
Door het toepassen van de ankers en palen kon het binnenwerk van de kelder gesloopt worden zodat de kelder opnieuw opgebouwd kon worden. Zowel de ankers als palen hebben H5S onder bijzondere omstandigheden aangebracht.
Ankers
Om de tussenvloeren van de kelder te kunnen slopen zijn in de bestaande kelderwand ankers aangebracht. Hiervoor konden wij deels op de -1 vloer staan maar een ander deel van de ankers is vanaf de begane grondvloer aangebracht. Omdat de begane grondvloer onze 18-tons boormachine niet kon dragen is een hulpconstructie opgebouwd. Deze hulpconstructie is door H5S ontworpen en aangebracht in het werk.
Ankerpalen
Om te voorkomen dat de kelder niet opdrijft is deze tijdens de sloop van de tussenvloeren onderwater gezet. Nadat alle vloeren gesloopt waren en er als ware alleen nog een ‘zwembad’ aanwezig was, heeft H5S ankerpalen aangebracht zodat het water uit de put kon worden gepompt. Het aanbrengen van de palen moest plaatsvinden vanaf een ponton, waarbij tevens door de bestaande keldervloer moest worden geboord. Voor het aandraaien van de moeren zijn spanplaten op de constructievloer geplaatst. Alvorens het neerleggen van de platen, heeft H5S onder water de afwerkvloer van de constructievloer weggefreesd. In goede samenwerking met de opdrachtgever en de hoofdconstructeur van het project is een ideaal paalstramien gekozen dat vanaf het ponton ook in de praktijk kon worden aangebracht.

H5S is erg trots op dit uitgevoerde project!

 

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: