H5S

Expertise

Verankeringen

Jaar

2018-2019

Client

Voorbij Funderingstechniek

Locatie

Rotterdam Maasvlakte

HES Hartel Tank Terminal

416 groutinjectieankers toegepast in diepzeekade en binnenvaartkade

In opdracht van Voorbij Funderingstechniek brengt H5S de groutinjectieankers aan op het project HES Hartel Tank Terminal. De nieuwe terminal in de haven van Rotterdam bevindt zich op de Hartelstrook en zal in de toekomst een opslagcapaciteit hebben van circa 1,3 miljoen m³, geschikt voor olieproducten zoals diesel, benzine en biobrandstoffen. De aan- en afvoer van de producten zal enkel plaatsvinden per schip.

Voor de allergrootste zeeschepen wordt een 1200 m¹ lange diepzeekade gerealiseerd. voor de binnenvaartschepen wordt een 1000 m¹ lange kade aangelegd. In de diepzeekade zijn 56 groutinjectieankers aangebracht met een belasting tot +/- 3200 kN. De binnenvaartkade is voorzien van 360 groutinjectie ankers met een belasting van +/- 2500 kN.

Zwaarste groutinjectieankers van Nederland worden toegepast in deze diepzeekade

Bij de voornoemde belastingen zijn ankerstangen toegepast met een diameter tot wel 140 mm¹. De zandlagen waarin de groutlichamen zijn gevormd lopen de conusweerstanden bijna constant op tot boven 30 MPa. Deze voornoemde combinatie van ankerstang en conusweerstand leidt tot zeer uitdagende booromstandigheden.

Dankzij het Sonisch aanbrengen© van de groutinjectieankers is tijdens het boren nauwelijks gebruik gemaakt van een andere boorspoeling dan water en zijn alle ankers op diepte gekomen. De naderhand uitgevoerde SAAF-metingen laten vooral in het horizontale vlak maar een afwijking zien van enkele centimeters.

Als bijzonder aspect van dit project zijn voorafgaande aan de productieankers een tweetal proefankers aangebracht. Op deze twee groutankers is vervolgens een bezwijkproef uitgevoerd met een vijzel welke door H5S zelfstandig is ontwikkeld. Tijdens de bezwijkproef zijn de ankers belast en nog niet bezweken tot maar liefst 5100 kN.

Mede dankzij de bezwijkproeven is aangetoond dat Sonisch aanbrengen® van verankeringen geen nadelige invloed heeft op de houdkracht.

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: