H5S

Expertise

Sonische boor- en triltechnieken

Jaar

2017-2018

Client

Heijmans Geluidbeheersing

Locatie

Zevenaar

Geluidsscherm 3e spoor Betuweroute

Sonische techniek bewijst zettingsvrij te zijn bij het verwijderen van 500 buispalen naast het spoor

Op de Betuweroute tussen Zevenaar en de Duitse grens is een derde spoor aangelegd. Heijmans Geluidbeheersing heeft op dit project de oude geluidschermen verwijderd en naast de verbreding op een nieuwe fundering teruggeplaatst. Onder de oude geluidschermen bevond zich een fundering van open stalen buispalen. De buispalen bevonden zich direct onder het nieuw aan te leggen spoor. Om geen zettingsverschillen te krijgen moesten de palen worden verwijderd.
Nadat H5S in 2017 een geslaagde proef heeft uitgevoerd op een aantal palen op het traject, zijn in het begin van 2018 de overige circa 500 palen getrokken. Het grote voordeel van de Sonische techniek is dat de palen zo goed als trillingsvrij en zettingsvrij getrokken zijn. Hierdoor konden de naastgelegen sporen in gebruik blijven en hoefden deze niet hersteld te worden met een stopmachine.

ProRail heeft over de proef een artikel geplaatst op hun website: https://www.prorail.nl

 

Alvorens alle buizen getrokken konden worden is eerst een proef uitgevoerd om de sonische techniek te bewijzen.

 

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: