H5S

Expertise

Verankeringen

Jaar

2018

Client

Gebr. van 't Hek

Locatie

Zuidhorn

ESGL Viaduct Fanerweg

64 schroefinjectieankers door houten paalfundering tijdens treinvrije periode

Voor de extra spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden worden over het gehele traject diverse werkzaamheden uitgevoerd. Onderdeel van dit project is een spoorviaduct over de Fanerweg in Zuidhorn. In opdracht van Gebr. van ’t Hek heeft H5S de benodigde damwandverankering van dit project verzorgd. Het aanbrengen van de damwand en ook de ankers vond plaats in een treinvrije periode. Ter plaatse van de nieuw aan te brengen ankers bevond zich het restant van de houten paalfundering van het oude spoorviaduct. Met speciaal vervaardigde boorkoppen is tijdens de TVP zonder problemen door de oude palen geboord.
Dankzij de inzet van onze boorploegen die tezamen twee stellingen bemanden en de goede samenwerking met Gebr. van ‘t Hek zijn de werkzaamheden met goed gevolg uitgevoerd.

Twee van onze stellingen gezamenlijk in actie tijdens de TVP in Hoogkerk. Strak achter de damwanden aan.

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: