H5S

Expertise

Verankeringen

Jaar

2018

Client

Beens Groep

Locatie

Amsterdam

De Entree Kade 286 en 326

Vele obstakels en druk bevaren water in Amsterdam vragen om het uiterste van de Sonische boortechniek en de meest optimale samenwerking tussen verschillende partijen.

In opdracht van Beens Groep heeft H5S twee kademuren voorzien van groutankers. Voor deze kademuren hebben bruggen gestaan welke benodigd waren tijdens de bouw van de Noord/Zuidlijn. Nadat de bruggen zijn gesloopt is door Beens Groep een stalen damwand aangebracht.
Het aanbrengen van de verankeringen is zowel technisch als logistiek een grote uitdaging geweest. Oude stalen damwanden en basalt kademuren welke ondergronds doorboord moesten worden en zakkende grond op de ankers vroegen om een speciale aanpak. Daarnaast moesten vanwege aanwezige tramleidingen de ankers voorzien zijn van een elektrische isolatie. Gekozen is voor DCP+EI staafankers welke middels verbuisd boren zijn aangebracht.

Te zien is hoe diverse obstakels in de weg zitten voor de toekomsite verankering. Voor de sonische techniek geen probleem.

 

Nadat de ondergrondse obstakels (stalen damwand / basalt kademuur) waren doorboord moesten de ankers in de boorbuis worden gehesen. Ook bij het inhijsen van de ankerstangen waren specifieke eisen van toepassing. De doorvaart van de bruggen mocht maar 2 uur per dag worden gestremd, zodat de rondvaarten geen hinder van ons werk ervaarden. Dankzij een goede samenwerking met Beens Groep zijn naast de technische ook de logistieke uitdagingen tot een succes gebracht.

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: