H5S

Expertise

Grouting technieken

Jaar

2015

Client

Bouwcombinatie Dura Vermeer - De Nijs

Locatie

Amsterdam

Compensation grouting Atrium

Trambanen en waterleidingen blijven stabiel bij ontgraving diepe bouwkuip

In opdracht van Bouwcombinatie Dura Vermeer-De Nijs heeft High 5 Solutions een compensation grouting systeem toegepast voor de nieuw te bouwen parkeergarage van het Atrium in Amsterdam. Omdat zich kort naast de damwand trambanen en twee hoge druk waterleidingen bevonden, waren maaiveldzettingen naast de damwand tot een maximum beperkt. Tijdens het ontgraven van de bouwkuip is de zetting van het maaiveld constant gemonitord en is waar nodig compensation grouting toegepast.
Het grouting systeem bestond uit het aanbrengen van 102 TAM’s (Tube A Manchette) en het compenseren van de te verwachten zettingen met behulp van een groutinjectie. Het uitgraven van de bouwkuip in combinatie met compensation grouting heeft geresulteerd in een situatie waarbij de zettingen van de gevoelige objecten binnen de toegestane afwijkingen zijn gebleven.

Inbrengen van TAM’s onder de trambaan met een sonische boormachine

 

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: