H5S

Expertise

Sonische boor- en triltechnieken

Jaar

2018

Client

SonicSampDrill

Locatie

Zweden

Bodemonderzoek stuwdammen

40 meter diepe grondmonsters nemen op stuwdammen in Zweeds Lapland

In Zweden komen vanwege de vele meren ook veel stuwdammen voor. Soms zijn deze stuwdammen dusdanig oud, dat er geen gegevens bekend zijn van de bodemopbouw van de dam. Om de samenstelling van de dam te kunnen bepalen zijn grondmonsters benodigd. H5S heeft in opdracht van SonicSampDrill meerdere dubbel verbuisde boringen uitgevoerd op diverse dammen in het gebied rondom Seitevare in Zweden. Gezien de wens om onder een hoek van 45 graden in de dam te boren en de beschikbare ruimte bovenop de dam, kwam de HFS-Sonic Drill Rig uitstekend tot zijn recht op dit project. Tot tevredenheid van de klant zijn grondmonsters van hoge kwaliteit op een diepte van 40 meter uit de grond gehaald.

Het bemonsteren van de stuwdam

 

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: