H5S

Expertise

Verankeringen

Jaar

2018

Client

Voorbij Funderingstechniek

Locatie

Amsterdam Zuidas

2Amsterdam

Dubbele ankerrij onder grondwaterstand voor een 3-laags parkeergarage

In opdracht van Voorbij Funderingstechniek verzorgt H5S het leveren, aanbrengen en naderhand Sonisch verwijderen van 28 groutankers voor het project 2Amsterdam.
De ankers zijn verdeeld over twee rijen waarbij de onderste rij zich ongeveer 2,5 meter onder de grondwaterspiegel bevindt. Hiervoor zijn speciale ankerstoelen geleverd voorzien van een rubbermembraam, zodat tijdens het trekken van de ankers zowel grond als wateruitspoeling tot een minimum beperkt blijft.

Met onze HFS-Sonic Drill Rig worden de ankers ‘over de kop’ aangebracht waarbij wij voor de onderste rij tot ongeveer vijf meter diepte moeten reiken.
Na het gereedkomen van de keldervloeren worden de ankers middels de Sonische techniek geheel verwijderd, waardoor het restant in de grond slechts bestaat uit gefragmenteerde groutresten.

Met onze H5S-Sonic Drill Rig boren wij hier tot 5 meter diep onder ons door.

 

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: