H5S

Ankers kunt u bij ons kopen of huren. Wij brengen ze aan en halen ze er helemaal uit.

Sonisch aanbrengen en 100% verwijderen

Verankeringen

Bij kademuren, oeverbeschoeiingen, bouwkuipen en bouwputten komen regelmatig groutankers kijken. Groutankers bestaan uit een stalen staaf, buis of streng, met aan het uiteinde een groutlichaam. Ze worden toegepast om de stabiliteit van een grondkering te vergroten en horizontale vervormingen te beperken. Groutankers zijn toe te passen bij zowel tijdelijke als definitieve constructies. H5S verzorgt voor u het leveren, aanbrengen en naderhand eventueel verwijderen van complete verankeringssystemen.


Sonisch aanbrengen van groutankers®

H5S maakt gebruik van modern materieel en de sonische boortechniek om alle voorkomende soorten verankeringen aan te brengen, zowel vanaf land als vanaf het water. Vooral bij het doorboren van harde ondergronden (>20 MPa) komt de sonische techniek van pas. Om groutankers op diepte te boren, gebruiken we in de meeste gevallen alleen water tot de benodigde vorming van het groutlichaam. Dit resulteert in een lager verbruik, omdat er geen sprake is van ‘grijs water’ voor het op diepte boren van de ankers. Ook beperken of voorkomen we op deze manier de uitstroom van grout in de bouwput of sleuf.


100% Sonisch verwijderen van groutankers®

Met onze gepatenteerde techniek zijn we als enige bedrijf in Nederland in staat om schroefinjectieankers 100% uit de grond te verwijderen. Alleen de verpulverde groutresten blijven daarbij achter in de ondergrond. Dankzij deze techniek hoeven groutankers niet langer in de weg te zitten bij toekomstige bouwprojecten (denk aan heipalen en parkeergarages) of aanwezig te blijven onder andermans grondeigendom. Dit komt projectontwikkelaars en bouwaannemers ten goede ten tijde van het vergunningenproces. Daarnaast zijn we er trots op dat we middels het 100% verwijderen van de ankers bijdragen aan een circulair bouwproces en het voorkomen van verspilling van bouwmaterialen. Ook op commercieel vlak biedt H5S u voordelen door tijdelijke ankers in een koop-terugkoop constructie aan te bieden.


Ankertabel

Om u een overzicht te geven van de soorten verankeringen die kunnen worden toegepast met onze gepatenteerde techniek hebben wij voor u een ankertabel gemaakt. De ankertabel kunt u downloaden via de onderstaande link:

Ankertabel High 5 Solutions-sonische verankeringen


Engineering en beproeven van ankersystemen

Naast het leveren, aanbrengen en verwijderen van alle voorkomende ankertypen kunt u bij H5S terecht voor de engineering van het ankersysteem (ankers en ankerstoelen). En bedenk dat met slimme engineering in combinatie met herwinbaarheid altijd een zeer economische aanbieding mogelijk is.

Een ander belangrijk onderdeel van het toepassen van groutankers is het beproeven daarvan. Conform normen en richtlijnen moet aangetoond worden dat ankers voldoende houdkracht genereren uit de ondergrond waarin het groutlichaam zich bevindt. Meestal gebeurt dit met controle- en geschiktheidsproeven. Bij sommige projecten komt een bezwijkproef kijken. H5S verzorgt dit volledige traject voor u, tot aan de beproeving van uitzonderlijk hoge ankerkrachten aan toe.

Wilt u meer weten over groutankers? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: