H5S

Verdiept aanbrengen van ankerpalen zorgt ervoor dat u makkelijk kunt ontgraven

Ankerpalen

Ankerpalen passen we toe om verticale belastingen die op een constructie werken over te dragen aan de ondergrond. Dit geldt voor zowel trek- als drukbelastingen. De palen passen we veelal toe als verticale verankering van onderwaterbetonvloeren en keldervloeren en/of voor het funderen van gebouwen. H5S verzorgt voor u het leveren, aanbrengen en eventueel beproeven van een compleet ankerpaalsysteem.

H5S is in staat ankerpalen door middel van verbuisd boren en een zelfborend systeem aan te brengen. Dankzij de sonische boortechniek plaatsen we deze palen op grote diepte. Daarbij is het aanbrengen te beschouwen als trillingsvrij – ook wat betreft de engineering.

We zijn in staat onze ankerpalen zowel vanaf het land als vanaf het water aan te brengen.


Verdiept aanbrengen

Soms is het wenselijk de ankers ‘verdiept’ aan te brengen vanaf een hoger gelegen maaiveld en daarna onder de grond af te koppelen. Tijdens het ontgraven van de bouwput komt men dan geen ankerstangen tegen. Uniek aan het sonisch boren: bij deze techniek boren we in dit geval met water naar de gewenste diepte waarop de vorming van de paal plaatsvindt. Dit betekent dat in het te ontgraven deel nauwelijks groutresten achterblijven, in tegenstelling tot het traditionele boorwerk. Dat is gunstig voor zowel de snelheid van het ontgraven als de kwaliteit (en dus waarde) van de af te voeren grond.


Ontwerp

Indien de gekozen ontwerpbenadering hierom vraagt, is het ook mogelijk de ankerpalen te beproeven. Dit gebeurt middels controle- en geschiktheidsproeven. Bij sommige projecten voeren we vooraf een bezwijkproef uit. Dit in het kader van de gewenste aantoonbaarheid van de werking vooraf.


Beproeven

H5S heeft veel ervaring in het leveren en aanbrengen van ankerpalen en biedt u vooral bij projecten met moeilijke omstandigheden meerwaarde. Zo hebben we een bestaande keldervloer, die vanwege een calamiteit onder water was gezet, nadien alsnog weten te verankeren. Hierbij moesten we – onder water – door de bestaande constructievloer boren vanaf een ponton. Deze ankerpalen zijn bovendien onder water afgekoppeld, voorzien van ankerstoelen en naderhand onder water beproefd.

Wilt u meer weten over ankerpalen? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht

Gerelateeerd: